ยินดีต้องรับ GAAP SAFETY store!

หมวดหมู่สินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด

Showing 94 of 94 results

Gaap Design

เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบเต็มตัว (3 Points Adjustment with Dorsal 1 D Ring)

"Full Body Haness ""PROTECTA"" ส่วนประกอบทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพอถีพิถัน โดย PROTECTA ได้มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับทุกๆสภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใชได้อย่างเหมาะสม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI,OSHA,CSA,CE และ EN 361:2002 ส่วนประกอบ Polymide Webbing มีความทนทานสูง สามารถปรับความกระชับได้ 3 จุด"

สนใจสินค้า :

Gaap Design

เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบเต็มตัว (5 Points Adjustment with Dorsal 1 Dring)

"HANESS 5 Points Adjustement with Dorsal 1 D Ring Haness 5 points.jpg Full Body Haness ""PROTECTA"" ส่วนประกอบทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพอถีพิถัน โดย PROTECTA ได้มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับทุกๆสภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใชได้อย่างเหมาะสม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI,OSHA,CSA,CE และ EN 361:2002 ส่วนประกอบ Polymide Webbing มีความทนทานสูง สามารถปรับความกระชับได้ 5 จุด"

สนใจสินค้า :

Gaap Design

เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบเต็มตัว (5 Points Adjustment with Dorsal&Chest 2 D Ring)

"HANESS 5 Points Adjustement with Dorsal & Chest 2 D Ring Haness 5 points 2d.jpg Full Body Haness ""PROTECTA"" ส่วนประกอบทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพอถีพิถัน โดย PROTECTA ได้มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับทุกๆสภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใชได้อย่างเหมาะสม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI,OSHA,CSA,CE และ EN 361:2002 ส่วนประกอบ Polymide Webbing มีความทนทานสูง สามารถปรับความกระชับได้ 5 จุด"

สนใจสินค้า :

Gaap Design

เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบเต็มตัว (6 Points Adjustment with Dorsal Chest and Lateral 5 D Ring)

"ANESS 6 Points Adjustement with Dorsal Chest and 5 D ring Haness 6 points 5d.jpg Full Body Haness ""PROTECTA"" ส่วนประกอบทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพอถีพิถัน โดย PROTECTA ได้มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับทุกๆสภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใชได้อย่างเหมาะสม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI,OSHA,CSA,CE และ EN 361:2002 ส่วนประกอบ Polymide Webbing มีความทนทานสูง สามารถปรับความกระชับได้ 6 จุด"

สนใจสินค้า :